ONORARII
MEDIERE

Procedura prealabila a medierii este procedura in care are loc pregatirea medierii.

Onorariu = 200,00 lei/ dosar (un conflict cu una sau mai multe parti). Consulta Preturi

CE CONFLICTE COMERCIALE SE POT MEDIA?

Executarea contractelor, interpretarea clauzelor contractuale, rezilierea sau rezolutiunea contractelor, pretentiile comerciale izvorate din neexecutarea sau executarea cu intarziere a contractelor etc. Detalii

SERVICII
MEDIERE

Procedura prealabila a medierii, este prima etapa in care persoana interesata sa solutioneze un conflict pe cale amiabila trebuie sa se prezinte la mediator. Detalii

CE ACTE SUNT NECESARE PENTRU MEDIERE?

Persoana interesata de rezolvarea conflictului prin mediere trebuie sa se prezinte personal sau prin mandatar, in baza unui mandat expres, la biroul mediatorului cu actul de identitate, documente legate de obiectul conflictului si datele de indentificare a persoanei/ persoanelor cu care se afla in conflict. Detalii

ACORDUL DE MEDIERE


Acordul de mediere, este actul prin care mediatorul inchide procedura medierii daca partile aflate in conflict, au recurs la rezolvarea acestuia prin mediere, si au ajuns la o intelegere. Acordul de mediere va fi redactat de mediator si va contine toate clauzele consimtite de parti.

Valoarea juridica, a acordului de mediere eliberat de mediator este de act sub semnatura privata, asemenea unui contract. Acordul de mediere autentificat la notariat , sau depus la instanta de judecata , va reprezenta un act investit cu formula executorie.

Avantajele Acordului de mediere

Recent, Guvernul Romaniei a adoptat o ordonanta favorabila medierii, care diminueaza semnificativ cuantumul taxei de timbru pe care partile ar trebui sa o plateasca pentru incuviintarea unui ACORD DE MEDIERE.

Astfel, OUG 80/2013 dispune ca incuviintarea ACORDULUI DE MEDIERE catre instanta de judecata, sa se taxeze cu 20,00 de lei.

In aceasta categorie ar intra toate acordurile de mediere care privesc conflicte civile, comerciale, de munca, de asigurari, protectia consumatorului, penale, legate de creante, granituiri, nerespectare unor clauze contractuale, etc, Acorduri de Mediere in materia dreptului familiei (custodia minorului), etc.

Din aceasta categorie fac parte toate Acordurile de Mediere care NU au ca obiect transfer de drepturi de proprietate ori alte drepturi reale, cat si cauze si partaje succesorale.


Pentru incuviintarea de catre instanta a Acordurilor de Mediere care privesc transferul dreptului de proprietate ori a altui drept real, cat si a cauzelor si partajelor succesorale, taxa de timbru se calculeaza cf. art . 11. din OUG 80/2013 care dispune la alin. (1) astfel:

Alte categorii de cereri se taxeaza dupa cum urmeaza:
a) cereri prin care partile solicita instantei pronuntarea unei hotarari care sa consfinteasca intelegerea partilor, inclusiv când este rezultata din acordul de mediere - 20 lei; in cazurile in care intelegerea sau acordul de mediere priveste transferul dreptului de proprietate sau al altui drept real asupra unuia ori a mai multor bunuri imobile, la aceasta suma se adauga 50% din valoarea taxei care s-ar datora pentru actiunea in revendicare a bunului cu valoarea cea mai mare dintre bunurile care fac obiectul dreptului real transferat. În cazul in care intelegerea sau acordul de mediere are ca obiect partajul, la taxa fixa se adauga 50% din valoarea taxei calculate potrivit art. 5 de mai jos.

Art. 5 /OUG 80/2013
(1) Cererile in materia partajului judiciar se taxeaza astfel:
a) stabilirea bunurilor supuse impartelii - 3% din valoarea acestora;
b) stabilirea calitatii de coproprietar si stabilirea cotei-parti ce se cuvine fiecarui coproprietar - 50 lei pentru fiecare coproprietar;
c) creante pe care coproprietarii le au unii fata de altii, nascute din starea de proprietate comuna - 3% din valoarea creantelor a caror recunoastere se solicita;
d) cererea de raport - 3% din valoarea bunurilor a caror raportare se solicita;
e) cererea de reductiune a liberalitatilor excesive - 3% din valoarea partii de rezerva supusa reântregirii prin reductiunea liberalitatilor;
f) cererea de partaj propriu-zis, indiferent de modalitatea de realizare a acestuia - 3% din valoarea masei partajabile.
(2) Daca cererile in materia partajului judiciar prevazute de alin. (1) se formuleaza in cadrul aceleiasi actiuni, aceasta se taxeaza cu o singura taxa de 5% din valoarea masei partajabile.


Exemplu: in cazul unui partaj propriu-zis al unui imobil cu valoarea de 100.000 Euro, daca partile aflate in conflict aleg medierea si semneaza un Acord de Mediere, vor plati 1.5% din valoarea bunului, in loc de 3%.
Intrebari Frecvente despre Mediere

Intrebari Frecvente despre MediereAvantajele Medierii

Avantajele Medierii

In primul rand, avantajul procedurii de mediere consta in dreptul partilor de a beneficia de inca o cale de solutionare a conflictului/litigiului, in afara instantei de judecata.

"Cel mai sacru dintre toate tribunalele sa fie acela pe care partile si-l vor fi creat ele insele, si pe care il vor fi ales prin buna intelegere".
PLATON

In al doilea rand, durata redusa a acesteia (poate sa dureze de la cateva zile la cateva luni), dar si flexibilitatea procedurii, partile putand conveni cu mediatorul data, ora si chiar locatia in care doresc sa se desfasoare medierea.

In al treilea rand, confidentialitatea, mediatorul are obligatia de a pastra confidentialitatea discutiilor, el neputand fi citat ca martor referitor la actele sau faptele aflate in cursul medierii (cu anumite exceptii). Pe de alta parte, nici partile nu pot folosi ca probe in proces informatiile aflate in cursul medierii.

In al patrulea rand, un important avantaj al medierii il reprezinta faptul ca partile pot sa-si identifice si sa adopte singure solutiile cele mai apropiate de nevoile si interesele lor, spre deosebire de judecata si arbitraj unde solutia este impusa de un tert (judecatorul/arbitrul).

In al cincilea rand, incheierea unui acord de mediere in conflicte de natura penala, inlatura raspunderea penala (in anumite cazuri special prevazute de lege), in alte cazuri, poate duce la diminuarea cu o treime a pedepsei, suspendarea conditionata a executarii pedepsei, renuntarea la aplicarea pedepsei, amanarea aplicarii pedepsei (functie de instanta de judecata).


Asistenta Online
Contactati Biroul de Mediere Barbu & Breniuc!
Pentru informatii privind medierea sau initierea unei medieri contactati-ne acum prin Y! Messenger:
Contactati Biroul de Mediere Barbu, Breniuc si Asociatii